گچکاری تزئینی

گچ یکی از مصالح ساختمانی چند منظوره است که می تواند شکوه چشمگیر و زیبایی ظریفی به داخل اتاق می بخشد. نسخه چاپی اکتبر ما انواع اصلی گچکاری تزئینی را از سنگ گچ تا گچ ونیزی را مد نظر قرار می دهد. در اینجا، برای تکمیل این سرمقاله، به برخی از جزئیات داخلی که اغلب به وسیله گچکاری ایجاد می شود می پردازیم. قرنیز اصطلاح "قرنیز" از کلمه ایتالیایی "لبه" مشتق شده است و به طور کلی برای توصیف هر قالب تزئینی...


رابیتس در گچکاری

رابیتس در گچکاری : امروزه در ساختن بناهای مختلف استفاده از سقف های کاذب و دیوار های کاذب به دلایل مختلفی افزایش چشم گیری داشته است. اما این مصالح بک مشکل بزگ دارند و آن هم وجود فاصله دربین آن ها حتی در زمانی است که با دقت در کنار هم قرار گرفته باشند. این مقاله با عنوان رابیتس در گچکاری به معرفی روشی برای رفع این مشکل می پردازد. رابیتس توسط ورقه های گالوانیزه پرس شده همراه با کشش است این محصول در واقع ورقه...