گچکاری و تجزیه و تحلیل نرخ گچ با محاسبه مقدار مواد معدنی سیمان

تجزیه و تحلیل نرخ گچکاری با ملات سیمان نیاز به ارزیابی کم بودن مواد ملات سیمان، به عنوان مثال مقدار سیمان، شن و آب برای ملات مختلف ملات مورد نیاز است. درجه بندی ملات مورد استفاده برای گچکاری معمولا به همان اندازه در کار سنگ تراشی استفاده می شود. انواع مختلف ملات وجود دارد که می تواند برای گچکاری از اعضای ساختمانی سنگ تراشی مانند CM 1: 2، 1: 4، 1: 6، 1: 8 و غیره استفاده شود. به طور کلی...