رابیتس در گچکاری

رابیتس در گچکاری : امروزه در ساختن بناهای مختلف استفاده از سقف های کاذب و دیوار های کاذب به دلایل مختلفی افزایش چشم گیری داشته است. اما این مصالح بک مشکل بزگ دارند و آن هم وجود فاصله دربین آن ها حتی در زمانی است که با دقت در کنار هم قرار گرفته باشند. این مقاله با عنوان رابیتس در گچکاری به معرفی روشی برای رفع این مشکل می پردازد. رابیتس توسط ورقه های گالوانیزه پرس شده همراه با کشش است این محصول در واقع ورقه...