گچ در گچکاری

گچ در گچکاری : گچ یکی از مهمترین منابع در گچکاری است که در زبان انگلیسی به آن Plaster می گویند. منبع اصلی به دست آوردن گچ سنگ گچ است که درواقع سنگ گچ از ترکیب آب و کلسیم سولفات به طور طبیعی تشکیل می شود که در شکل بلورهای مختلف به وجود می آیند. که در قسمت پوسته ی کره زمین و از معادن خارج می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند. پیدایش لایه های سنگ گچ به چیزی مابین صد...