گچکاری رنسانس بریتانیایی – مقدمه

مقدمه اکثر آثار استاندارد در تاریخ گچکاری تزئینی در این کشور از دهه های اولیه قرن بیستم می باشد و مطالب بسیار جدید مربوط به تاریخ معماری قرن شانزدهم از زمانی پرده برداری می کند که در نوشته ها ذکر شده است. این مطالعه تلاشی برای به روز رسانی درک ما از توسعه گچکاری تزئینی در قرن اول یا محبوبیت آن است. اگر چه تحقیقات گسترده مرور کلی از این موضوع ارائه کرده است، مطالعات منطقه ای در سال های اخیر...


گچکار ساختمان و گچکاری

گچکار کسی است که با گچ کار می کند، مانند ساخت یک لایه گچ بر روی دیوار داخلی و یا گچبری در سقف و دیوار. گچکاری قرن ها است که در ساختن ساختمان استفاده می شود.