شغل گچکاری – وظایف و مهارت ها

آشنایی با شغل گچکاری: گچکار در شغل گچکاری انواع گچ و ... را آماده کرده و بر روی سقف ها و دیوارها می مالد و آن ها را برای رنگ زدن یا دیگر پوشش های احتمالی آماده می کند. از کار های اصلی شغل گچ کار ،  گچبری و انجام گچکاری های تزئینی است که یا به صورت دستی آن را انجام می دهد و یا گچ بری های آماده توسط کارگاه های گچبری را نصب می کنند. شغل گچکاری بیشتر...


آموزش نازک کاری در گچکاری ساختمان

در این قسمت قصد داریم تا نازک کاری در گچکاری ساختمان را به شما آموزش دهیم تا به بهترین شکل و کم هزینه ترین شیوه نازک کاری ساختمان خود را به دست بگیرید. در مرحله اول برای نازک کاری در گچکاری ساختمان سطح دیوار را بطور کامل از خاک گچ آغشته نمایید, این شیوه موجب صرفه جویی در هزینه می شود به این علت که ملات شما ازران تر بدست می آید و همچنین ملات گچکاری بدست آمده دیرگیر تر و...