شغل گچکاری در آمریکا و حقوق یک گچکار در آمریکا

لازم به ذکر است که مقاله زیر از تعاریف شغلی یک گچکار در ایالات متحده آمریکا استخراج شده است. گچ کار یک متخصص ساختمانی است که با گچ (مصالح ساختمانی ساخت و ساز ضخیم و چسبناک) کار می کند . شاغلین شغل گچکاری برای کمک به انجام تعمیرات، بازسازی و بازسازی ساختمان های قدیمی و همچنین ساخت و ساز جدید استخدام می شوند. بسیاری از سقف های غیر مدولار در خانه های مسکونی و آپارتمان هنوز هم از گچ به عنوان یک...