با ما در تماس باشید

کارشناسان گروه پیمانکاری نوین برای مشاوره درخدمت شما هستند، با ما در تماس باشید.


آدرس : تهـــران - تهـــران

تلفن مستقیم: ۰۹۱۲۶۴۳۳۵۵۶ : احمد قدیمی

تلفن مستقیم: ۰۹۱۲۶۸۸۵۴۷۴ : رضا قدیمی

تلفن مستقیم: ۰۹۱۲۹۴۶۷۱۵۰ : حمید قدیمی

کانال تلگرام: https://telegram.me/gachkarinovin